06 CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN TRONG THÁNG 12/2019

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là sẽ bước sang năm 2020 nên thời điểm này được coi là thời điểm “nhạy cảm” của mỗi doanh nghiệp. Mọi công việc đều cần triển khai và hoàn thiện một cách kịp thời và nhanh chóng. Trong bài viết này, Hà Nội Luật đề cập đến 06 công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 12/2019, liên quan đến lĩnh vực thuế, lao động và bảo hiểm xã hội. Các doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng với thời hạn luật định.

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2019

- Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

- Người sử dụng lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

- Thời hạn: Trước ngày 03/12/2019.

Lưu ý: Trường hợp trong tháng 11/2019, doanh nghiệp không có biến động về số lượng người lao động thì không phải thực hiện thông báo.

2. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11/2019

- Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

- Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau (áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng).

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/12/2019.

Lưu ý: Nếu trong tháng 11/2019, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

- Nơi nộp: Cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2019

- Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

- Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo (áp dụng với doanh nghiệp kê khai hóa đơn theo tháng).

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/12/2019.

- Nơi nộp: Cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

4. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11/2019 (áp dụng với doanh nghiệp khai thuế theo tháng)

- Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

- Hàng tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp thuộc trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó.

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/12/2019.

- Nơi nộp: Cơ quan thuế quản lý nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

5. Trích nộp tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tháng 12/2019

- Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

- Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/12/2019.

- Nơi nộp: Cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; Chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

6. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 12/2019

- Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

- Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Trong đó, thời hạn đóng BHXH bắt buộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

- Thời hạn: Chậm nhất là ngày 31/12/2019.

- Nơi nộp: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

  • Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; hoặc;
  • Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nếu doanh nghiệp thuộc các khu vực này.

Lưu ý: Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

 

Nếu có vấn đề cần tư vấn hoặc thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ tới:

- Mail: thuevaluathanoi@gmail.com

- Số điện thoại: 0917.157.698 – 052.204.2869

- Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà TNR VinCom Center, 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

                                                                                                                                                                                                       Thuế và Luật Hà Nội - Hợp tác cùng thành công!

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn