16 CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM ĐẦU NĂM 2020

Để tránh trường hợp nộp chậm các báo cáo, tờ khai … dẫn đến bị xử phạt vi phạm, Hà Nội Luật xin gửi đến doanh nghiệp 16 công việc về các lĩnh vực: bảo hiểm, thuế mà kế toán cần làm trong tháng 01/2020 như sau:

1. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi Báo cáo theo mẫu phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP đến Sở Lao động – TBXH nơi đặt trụ sở.

2. Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi Báo cáo theo mẫu phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH về SLĐTBXH và Sở y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Báo cáo y tế lao động năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi Báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý của mình trong năm 2019 thông qua Báo cáo y tế lao động (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT) cho Trung tâm y tế cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

4. Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm lập và gửi Báo cáo theo mẫu số 33 ban hành kèm Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH đến SLĐTBXH nơi đặt trụ sở.

5. Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2019

      Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở trong năm 2019 cho người lao động được biết.

Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

6. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn tháng 01/2020

Chậm nhất ngày 31/01/2020, doanh nghiệp trích tiền đóng các loại bảo hiểm trong tháng 01/2020, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội mở tại ngân hang hoặc Kho bạc Nhà nước. Cùng với đó, doanh nghiệp trích nộp 2% kinh phí Công đoàn tháng 01/2020 cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

7. Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Định kỳ mỗi 3 tháng, doanh nghiệp phải căn cứ theo Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của mình để tổ chức việc đối thoại với những người lao động đang làm việc.

8. Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng

Chậm nhất ngày 20/01/2020, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN trong tháng 12/2019 thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

9. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019

Chậm nhất là ngày 20/01/2020, doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế doanh nghiệp phải thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

10. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

Chậm nhất là ngày 20/01/2020, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 12/2019.

11. Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV/2019

Chậm nhất là ngày 30/01/2020, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý IV/2019 (không phải nộp tờ khai thuế) tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương hoặc thông qua các Ngân hàng thương mại có cung cấp dịch vụ thu ngân sách nhà nước (thu thuế).

12. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2019

Chậm nhất là ngày 30/01/2020, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2019 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

13. Nộp lệ phí môn bài năm 2020

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc mới thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

Nếu thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm (từ ngày 01.07 đến 31.12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài; thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 06 tháng đầu hay cuối năm.

Nếu doanh nghiệp hoặc các Đơn vị phụ thuộc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh; trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí tương ứng, chứ không phải nộp tờ khai nữa. Việc khai lại chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức nộp lệ phí, hạn cuối nộp tờ khai là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

14. Báo cáo tài chính năm 2019

Thời hạn nộp:

- Đối với Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân: chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Đối với Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Đơn vị kế toán trực thuộc nộp cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định

Nơi nộp: Cơ quan tài chính, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thống kê, doanh nghiệp cấp trên(nếu có), cơ quan đăng ký kinh doanh.

15. Quyết toán thuế năm 2019 đối với thuế TNDN

Chậm nhất là ngày 30/03/2020 hoặc ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

16. Quyết toán thuế năm 2019 đối với thuế TNCN

Chậm nhất là ngày 30/03/2020, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong năm 2019.

Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2019 thì mới không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Trên đây, Thuế và Luật Hà Nội vừa hướng dẫn các Quý độc giả về 16 CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM ĐẦU NĂM 2020. Nếu vẫn còn thắc mắc, hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua:

- Mail: thuevaluathanoi@gmail.com

- Số điện thoại: 0917.157.698 – 052.204.2869

- Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà TNR VinCom Center, 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

                                   Thuế và Luật Hà Nội - Hợp tác cùng thành công!

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn