BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 01.2020

I. CÁC CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM ĐẦU NĂM 2020

Để tránh trường hợp nộp chậm các báo cáo, tờ khai … dẫn đến bị xử phạt vi phạm, Hà Nội Luật xin gửi đến doanh nghiệp (áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý; khai thuế TNCN, GTGT theo quý) 06 công việc về các lĩnh vực: bảo hiểm, thuế mà kế toán cần làm trong tháng 10/2019 như sau:

1. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động  năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi Báo cáo theo mẫu phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP đến Sở Lao động – TBXH nơi đặt trụ sở.

2. Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi Báo cáo theo mẫu phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH về SLĐTBXH và Sở y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Báo cáo y tế lao động năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải lập và gửi Báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý của mình trong năm 2019 thông qua Báo cáo y tế lao động (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT) cho Trung tâm y tế cấp huyện nơi đặt trụ sở chính.

4. Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm lập và gửi Báo cáo theo mẫu số 33 ban hành kèm Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH đến SLĐTBXH nơi đặt trụ sở.

5. Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2019

      Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở trong năm 2019 cho người lao động được biết.

Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

6. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn tháng 01/2020

Chậm nhất ngày 31/01/2020, doanh nghiệp trích tiền đóng các loại bảo hiểm trong tháng 01/2020, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội mở tại ngân hang hoặc Kho bạc Nhà nước. Cùng với đó, doanh nghiệp trích nộp 2% kinh phí Công đoàn tháng 01/2020 cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

7. Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Định kỳ mỗi 3 tháng, doanh nghiệp phải căn cứ theo Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của mình để tổ chức việc đối thoại với những người lao động đang làm việc.

8. Nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng

    Chậm nhất ngày 20/01/2020, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN trong tháng 12/2019 thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

9. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019

   Chậm nhất là ngày 20/01/2020, doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế doanh nghiệp phải thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

10. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019

Chậm nhất là ngày 20/01/2020, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 12/2019.

11. Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV/2019

Chậm nhất là ngày 30/01/2020, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý IV/2019 (không phải nộp tờ khai thuế) tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương hoặc thông qua các Ngân hàng thương mại có cung cấp dịch vụ thu ngân sách nhà nước (thu thuế).

12. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2019

Chậm nhất là ngày 30/01/2020, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2019 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

13. Nộp lệ phí môn bài năm 2020

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc mới thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

Nếu thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm (từ ngày 01.07 đến 31.12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài; thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 06 tháng đầu hay cuối năm.

       Nếu doanh nghiệp hoặc các Đơn vị phụ thuộc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh; trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

        Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí tương ứng, chứ không phải nộp tờ khai nữa. Việc khai lại chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức nộp lệ phí, hạn cuối nộp tờ khai là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

14. Báo cáo tài chính năm 2019

Thời hạn nộp:

-   Đối với Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân: chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

-   Đối với Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

-   Đơn vị kế toán trực thuộc nộp cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định

Nơi nộp: Cơ quan tài chính, cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thống kê, doanh nghiệp cấp trên(nếu có), cơ quan đăng ký kinh doanh.

15. Quyết toán thuế năm 2019 đối với thuế TNDN

Chậm nhất là ngày 30/03/2020 hoặc ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

16. Quyết toán thuế năm 2019 đối với thuế TNCN

Chậm nhất là ngày 30/03/2020, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong năm 2019.

Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2019 thì mới không phải khai quyết toán thuế TNCN.

II. DN CÓ PHẢI NỘP PHÍ CÔNG BỐ THÔNG TIN KHI ĐKKD NĂM 2020

Có rất nhiều DN đã gửi câu hỏi đến cho Thuế và Luật Hà Nội về việc: Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số tại Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, Công ty được yêu cầu nộp phí công bố và đính kèm vào hồ sơ đăng ký kinh doanh, hoặc có trường hợp không yêu cầu nộp phí công bố nhưng sau khi doanh nghiệp nộp phí công bố lại không thực hiện đăng công bố cho doanh nghiệp. Trong Bản tin này, Luật sư sẽ giải đáp thắc mắc của Quý độc giả như sau:

Theo khoản 17 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì một trong những điều kiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là đã nộp lệ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

--> Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là một trong những loại phí được quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT- BTC  của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và năm 2020 cũng chưa có thay đổi gì tại các quy định trên, nên các DN cần chú ý và tiếp tục thực hiện theo quy định nêu trên.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, năm 2019 cả nước có 138.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn hơn 1,73 triệu tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp và vốn mới lần lượt tăng 5,2% và 17,1% so với năm trước, đồng thời là mức cao nhất từ trước đến nay. Với số lượng Doanh nghiệp thành lập mới như vậy (chưa tính đến thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh) thì việc Phòng Đăng ký kinh doanh hiện nay đang quá tải cũng là điều bình thường. Có thể trong quá trình làm việc sẽ xảy ra sai sót, nhưng quan trọng nhất là các Doanh nghiệp cần nắm vững quy định của pháp luật để tránh trường hợp hồ sơ bị treo, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp./.

Hãy liên hệ với Hà Nội Luật để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

-----------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH THUẾ VÀ LUẬT HÀ NỘI:

☎ 0917.157.698 - 052.234.8879 - (024) 22. 159.123 - 088.6927.108

🏠 Tầng 16 - Tòa nhà TNR - Vincom Center, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

📩 thuevaluathanoi@gmail.com

Xem thêm tại: https://www.hanoiluat.net/

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn