BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 03.2019

I. Sửa đổi một số quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Từ ngày 01/02/2019, Nghị định 163/2018/NĐ-CP có quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành và thay thế cho Nghị định 90/2011/NĐ-CP. Theo đó, có một số điểm mới nổi bật sau đây:

- Giải thích rõ nhiều thuật ngữ mới, như là: Mua lại trái phiếu trước hạn; Trái phiếu doanh nghiệp xanh; Ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu;...

- Đối với trái phiếu không chuyển đổi, không yêu cầu “kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi theo báo cáo tài chính”.

- Về mệnh giá trái phiếu, bổ sung quy định về mệnh giá của trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế được thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

- Bỏ quy định tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu.

- Trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu được chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

II. Tại sao nhà đầu tư cần sở hữu 36% và 51% tỷ lệ cổ phần trong Công ty

-   Theo khoản 1, Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ;

-   Theo khoản 3, Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp

    Thứ nhất, Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành

    Thứ hai, Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

-   Căn cứ khoản , Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

-   Theo khoản 1 và 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Cuối cùng là Khoản 1,2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Nghị quyết về loại cổ phần, thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý,… được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

à Từ các căn cứ nêu trên, có thể nói rằng nếu nhà đầu tư nắm giữ từ 36% tỷ lệ cổ phần của Công ty thì nhà đầu tư lúc đó có quyền phủ quyết một trong các vấn đề chính của Công ty ( cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động, thay đổi, đầu tư, giải thể công ty,… Còn nếu Nhà đầu tư nắm giữ 51% tỷ lệ cổ phần của Công ty thì đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm quyền chi phối mọi hoạt động của Công ty. Vì vậy, việc thương lượng, đàm phán về giá trị và tỷ lệ cổ phần mua bán trong bất kì một thương vụ nào, nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý 2 con số quan trọng này để nắm  được những lợi ích tốt nhất.

III. Vấn đề pháp lý về cổ phiếu thưởng ESOP

ESOP (Employee Stock Ownership Plan) còn gọi là Kế hoạch sở hữu cổ phần cho người lao động. ESOP là phương thức công ty áp dụng để từng cá nhân làm việc trong công ty đều có thể sở hữu cổ phiếu của công ty. Đây là một loại cổ phiếu khá phổ biến ở các nước phát triển nhưng tại Việt Nam, ESOP không được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên tại Luật doanh nghiệp 2014 quy định về loại hình Công ty Cổ phần quy định Công ty Cổ phần có quyền linh động phát hành, phân chia theo tỷ lệ,… đối với ESOP

Để được sở hữu loại cổ phiếu đặc biệt này các cá nhân nêu trên phải đáp ứng một số điều kiện ràng buộc nhất định được quy định trong Điều lệ hoặc Nghị quyết, quy chế ban hành kèm theo Nghị quyết chẳng hạn như thâm niên làm việc, khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp vào công ty, thành tích nổi bật trong những năm gần nhất, cấp bậc nội bộ, sáng kiến cải tiến, tuân thủ quy chế, quy định, nội quy công ty v.v

-   Về mặt tiêu cực

ESOP là lấy tiền túi của cổ đông chia lại cho các lãnh đạo, người lao động trong công ty bởi thông thường giá bán cho loại cổ phiếu này là giá đã qua chiết khấu hoặc một số tiền mang ý nghĩa tượng trưng thấp hơn nhiều lần so với giá các loại cổ phiếu thông thường, đôi khi bằng 0. Nguồn vốn để thực hiện có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau tùy vào quy chế công ty, cách quản trị của ban điều hành nhưng có thể kể đến một số nguồn sau đây: từ lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo kiểm toán xem xét kỳ gần nhất. Theo đó, nếu gói ESOP không được thiết kế thực sự hướng đến mục tiêu tạo động lực cho các nhà quản lý, người lao động được quyền mua ESOP và khiến họ tạo ra giá trị lớn hơn cho cổ đông, thì mục đích ban đầu của ESOP không đạt được. Hơn nữa, ESOP từ góc nhìn của cổ đông hiện hữu đó là một khoản chi phí khi họ phải san sẻ lợi ích. Đặc biệt, mức độ thâm dụng vào quyền lợi của cổ đông sẽ nhiều hơn khi mức giá bằng 0.

-   Về mặt tích cực

Mặc dù hàm chứa khá nhiều hạn chế, tiêu cực nhưng ngược lại việc sử dụng ESOP đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hơn là mặt tiêu cực, đặc biệt là ban lãnh đạo của doanh nghiệp những người đề xuất và được hưởng lợi từ cổ phiếu ESOP. ESOP là kênh hữu hiệu ghi nhận những đóng góp của cán bộ, nhân viên dành cho công ty; gắn lợi ích của nhân viên với lợi ích công ty; tạo động lực để nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của công ty; đãi ngộ xứng đáng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc trả thưởng bằng cổ phần còn mang lợi ích về thuế bởi thông thường quyết định thưởng trực tiếp cho nhân viên sẽ phải chịu tối đa 35% thuế thu nhập cá nhân nhưng nếu thưởng theo ESOP mức thuế chỉ phải chịu mức thuế suất là 0,1%

Hãy liên hệ với Hà Nội Luật để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

-----------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH THUẾ VÀ LUẬT HÀ NỘI:

☎ 0917.157.698 - 052.234.8879 - (024) 22. 159.123 - 088.6927.108

🏠 Tầng 16 - Tòa nhà TNR - Vincom Center, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

📩 thuevaluathanoi@gmail.com

Xem thêm tại: https://www.hanoiluat.net/

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn