Bảo hộ quyền của người biểu diễn lô tô

Câu hỏi:

Chào Luật sư. Chúng tôi là thành viên một gánh lô tô. Chúng tôi đầu tư tổ chức các buổi biểu diễn hát  lô tô do chúng tôi tự sáng tác. Gần đây, chúng tôi phát hiện một người tự ý quay các buổi biểu diễn của chúng tôi, và đăng lên trang youtube, lấy tên tài khoản là tên đoàn lô tô chúng tôi. Các video đăng lên được rất nhiều lượt xem và theo dõi. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn hình ảnh của mình bị đưa lên mạng như thế. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi có thể làm gì để bảo vệ quyền của mình?

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

2/ Nội dung tư vấn

Các bạn sáng tác các bài hát lô tô và trực tiếp biểu diễn chúng ra công chúng nên là tác giả của các buổi biểu diễn. Các buổi biểu diễn hát lô tô là đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Căn cứ Điều 44 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, các bạn đầu tư tổ chức các buổi biểu diễn nên là chủ sở hữu của các buổi biểu diễn đó. Theo đó, các bạn có các quyền nhân thân và quyền tài sản theo quy định tại Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể như sau:

2. Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

b) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

3. Quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

a) Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

c) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

d) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

4. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các quyền quy định tại khoản 3 Điều này phải trả tiền thù lao cho người biểu diễn theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận trong trường hợp pháp luật không quy định.”

Ngoài ra, người khác ghi hình (quay video) các cuộc biểu diễn của các bạn và phân phối chúng đến công chúng (đăng lên youtube) không thuộc trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép theo quy định tại  Điều 32 và Điều 33 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Hành vi sử dụng quyền liên quan mà không xin phép các bạn, không trả tiền thù lao cho các bạn là hành vi xâm phạm quyền của người biểu diễn được quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.:

3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.”

Biện pháp bảo hộ quyền đối với buổi biểu diễn của các bạn

Căn cứ Điều 202 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, các bạn có thể áp dụng các biện pháp dân sự sau đối với người có hành vi xâm phạm:

- Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

- Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

- Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

- Buộc bồi thường thiệt hại;

- Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, tùy mức độ, tính chất, hành vi xâm phạm, người có hành vi xâm phạm có thể bị áp dụng biện pháp hành chính, thậm chí có thể bị áp dụng biện pháp hình sự.

Mức xử phạt hành chính với hành vi trên như sau:

Điều 23. Hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của người biểu diễn

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi định hình cuộc biểu diễn trực tiếp trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 25. Hành vi xâm phạm quyền phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Như vậy, hành vi của người có hành vi xâm phạm trên có thể bị xử phạt hành chính từ 23.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn