Biểu mẫu thông dụng

Bộ tờ khai về Sở hữu trí tuệ

30/072017

Bộ tờ khai về Sở hữu trí tuệ

Thuế và Luật Hà Nội giới thiệu tổng hợp các mẫu tờ khai đăng ký Sở hữu trí tuệ Tải tài liệu tài đây

Xem thêm >
Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

30/072017

Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––– Địa điểm, ngày… tháng …năm… ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ...

Xem thêm >
Thông báo nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

21/072017

Thông báo nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-13 TÊN DOANH NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO ...

Xem thêm >
Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên

21/072017

Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ...

Xem thêm >
Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

21/072017

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

Phụ lục I- 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi:...

Xem thêm >
  • 1
  • 2

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn