Tất cả tin tức

Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

06/102017

Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Cơ sở pháp luật Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Điều 201, Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn