Tất cả tin tức

Thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

15/082017

Thay đổi nội dung Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

1.Căn cứ pháp lý: - Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005. - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. - Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn