Bồi thường thiệt hại do vi phạm quy tắc an toàn lao động gây ra

Câu hỏi:

Anh trai em là 1 công nhân bên ngành điện lực, cách đây ít hôm trong khi sửa chữa điện cùng với 1 đồng nghiệp khác thì vô tình gây tai nạn khiến 1 người dân tử vong, bây giờ anh trai em và đồng nghiệp cùng làm đang bị tạm giam. Cho em hỏi vấn đề này thì xử lý như thế nào theo quy định pháp luật ạ?

(Đinh Thu Hương – Thái Nguyên)

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có quy định: Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Sự việc chập cháy đường điện gây thiệt hại về người đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân sẽ phụ thuộc vào yếu tố lỗi của người thực hiện hành vi. Hậu quả xảy ra do sự kiện bất khả kháng không thể lường trước được và không thể tránh được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép thì sẽ xem xét đến trường hợp miễn hoặc được kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ. Có thể chia thành các trường hợp sau:

Trường hợp 1. Sự việc gây tai nạn trong quá trình sửa chữa điện do yếu tố bất khả kháng.

Sự kiện bất khả kháng xảy ra không phải do lỗi của bất kỳ bên nào, mà hoàn toàn ngoài ý muốn và các bên không thể dự đoán trước, cũng như không thể tránh và khắc phục được, dẫn đến không thể thực hiện hoặc không thể thực hiện đúng hoặc đầy đủ nghĩa vụ, bên chịu sự cố này có thể được miễn trừ trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian thực hiện. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên có dấu hiệu có lỗi (hay vi phạm hợp đồng) được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm dân sự. Bạn không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này và không bị truy tố pháp luật.

Trường hợp 2. Lỗi do anh bạn khi tiến hành việc lắp đặt đường dây, gây hở điện dẫn đến việc chập cháy và gây thiệt hại, anh bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bồi thường khi có sự cố gây chết người, đồng thời, tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì người có lỗi cố ý hoặc vô ý trong việc gây ra thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức khác thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trong một số trường hợp luật định thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản còn phải bồi thường ngay cả trong trường hợp không có lỗi. Theo quy định của Điều 600 Bộ luật Dân sự 2015 thì người làm người làm công, người học nghề trong khi thực hiện công việc được giao gây ra thiệt hại thì cá nhân, pháp nhân sử dụng người làm công, học nghề sẽ phải bồi thường thiệt hại về có quyền yêu cùa hoàn trả một khoản tiền theo quy định. Nếu việc anh bạn và đồng nghiệp của anh bạn không bảo đảm các quy tắc an toàn trong quá trình làm việc, gây nên thiệt hại về tình mạng cho người khác thì đơn vị sử dụng lao động là anh bạn và đồng nghiệp của anh bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại, và sau đó có quyền yêu cầu anh bạn và đồng nghiệp hoàn trả lại một khoản tiền theo quy định.

Căn cứ theo quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:

"Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

- Về trách nhiệm hình sự:

Nếu có lỗi không đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sửa chữa đường điện dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (gây chết người) thì có thể bị truy tố trách nhiệm hình sư theo quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự 1999. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, anh bạn sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự theo khung hình phạt tương ứng.

"Điều 227. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn