Bồi thường thiệt hại sau khi hàng hóa bị tịch thu sai quy định

Kính chào Luật sư, tôi có câu hỏi gửi đến Luật sư mong được giải đáp. Gia đình tôi có nghề sản xuất bánh giò gia truyền và xưa nay làm ăn chân chính, không vi phạm pháp luật và rất được hàng xóm và khách hàng tin tưởng. Tuy nhiên, tháng trước cán bộ dân phòng và công an đến tịch thu hàng hóa sẵn có ở nhà tôi cùng với một số đồ dùng để sản xuất bánh. Tôi cũng chưa rõ nguyên do thế nào thì không lâu sau chính quyền địa phương xác định việc tịch thu đó là sai và đang tính bồi thường cho tôi. Vậy tôi xin hỏi căn cứ vào điều khoản nào của luật bồi thường để nhà nước bồi thường cho tôi ạ. Tôi xin cảm ơn!

(Hoàng Đức Phúc – Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Với trường hợp của bạn, chúng tôi không biết vì sao gia đình bạn lại bị chính quyền địa phương tịch thu sản phẩm và đồ dùng sản xuất cũng như mức độ thiệt hại như thế nào, tuy nhiên sau đó chính quyền địa phương đã nhận sai và sẽ bồi thường cho gia đình bạn. Quy định của pháp luật về vấn đề này như sau:

  • Điều 589 Bộ luật dân sự 2015: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

"Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định."

Như vậy, hàng hoá của nhà bạn bị  tịch thu và nay họ đã ra quyết định bồi thường thì gia đình anh sẽ được bồi thường:

  • Điều 7 Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước

"Điều 7. Nguyên tắc giải quyết bồi thường

Việc giải quyết bồi thường phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1. Kịp thời, công khai, đúng pháp luật;

2. Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ;

3. Được trả một lần bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác."

- Điều 598 bộ luật dân sự 2015. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra

"Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước."

Khi chính quyền địa phương có hành vi tịch thu hàng hoá sai quy định thì họ sẽ phải bồi thường.

Trước tiên để tiến hành các thủ tục để bồi thường sẽ phải tiến hành xác minh thiệt hại thực tế tại thời điểm mà hàng hoá bị tịch thu:

Điều 18 Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước về Xác minh thiệt hại

"1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại để làm căn cứ xác định mức bồi thường; trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày.

2. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vụ việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường có thể tổ chức việc định giá tài sản, giám định thiệt hại về tài sản, giám định thiệt hại về sức khoẻ hoặc lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc giải quyết bồi thường. Chi phí định giá, giám định được bảo đảm từ ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với kết quả định giá, giám định mà yêu cầu định giá, giám định lại và được cơ quan có trách nhiệm bồi thường đồng ý thì chi phí định giá, giám định lại do người bị thiệt hại chi trả, trừ trường hợp kết quả định giá, giám định chứng minh yêu cầu định giá, giám định lại là có căn cứ. "

-    Điều 54 luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước Trình tự, thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường

"1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải chuyển ngay hồ sơ đề nghị bồi thường đến cơ quan tài chính cùng cấp; trường hợp là cơ quan hưởng kinh phí từ ngân sách trung ương thì chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý cấp trên.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhận được hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị bồi thường để cấp kinh phí hoặc có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp đề nghị cấp kinh phí bồi thường; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường bổ sung hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường. Thời hạn bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày.

2. Hồ sơ đề nghị bồi thường gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường có ghi đầy đủ, cụ thể về người được bồi thường, các khoản tiền bồi thường đối với các thiệt hại cụ thể và tổng số tiền đề nghị được cấp để thực hiện việc bồi thường;

b) Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;

c) Bản án, quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị bồi thường hợp lệ thì cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường để chi trả cho người bị thiệt hại.

4. Sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính cấp, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện việc chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại.

5. Trường hợp bản án, quyết định giải quyết bồi thường của Toà án có hiệu lực pháp luật mà cơ quan có trách nhiệm bồi thường không tự nguyện thi hành thì người được bồi thường có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự."

Khi đã có quyết định bồi thường thì trong thời gian cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành trả phần chi phí đền bù cho gia đình bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn