CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Ngoài những ưu đãi đầu tư trong những dự án nhất định quy định cụ thể trong Luật Đầu tư 2014 như mức ưu đãi về thuế suất, thuế nhập khẩu, thuế thuê, mua đất,……, Nhà nước còn có những hình thức hỗ trợ đầu tư khác được quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật Đầu tư 2014 mà các doanh nghiệp đầu tư cần biết :

* Các hình thức hỗ trợ đầu tư:

- Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;

- Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

- Hỗ trợ tín dụng;

- Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;

- Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

- Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

- Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Nếu muốn được hưởng các hỗ trợ đầu tư về nông nghiệp, nông thôn thì các Doanh nghiệp có thể tìm hiểu về các Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hướng dẫn bởi Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể:

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn