CÁC NỘI DUNG TIÊU BIỂU VỀ THUẾ CÓ TRONG CÁC CÔNG VĂN TRẢ LỜI CỦA TỔNG CỤC THUẾ

1. Công văn số 3396/TCT-CS ngày 31/07/217 về chính sách thuế

           Theo nội dung công văn này, căn cứ khoản 1 Điều 17 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

           Căn cứ khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai trong các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, cụ thể như sau:

  • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế;
  • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

          Riêng đối với trường hợp đã lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn đã lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã lập sai, không phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

2. Công văn số 50381/CT-TTHT ngày 28/7/2017 về giải đáp chính sách thuế

           Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hưởng khai thuế GTGT: Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ kê khai thuế GTGt cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế

            Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT như sau:

            Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

3. Công văn số 3438/TCT-TNCN ngày 02/08/2017 về vướng mắc chính sách thuế TNCN

           Theo nội dung công văn này, căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

            Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ tại nước ngoài chi trả thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế đối với phần thu nhập nêu trên. Đối với phần thu nhập nhận được từ công ty tại Việt Nam, công ty tại Việt Nam tạm khấu trừ thuế theo lũy tiến từng phần. Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

4. Công văn số 50832/CT-TTHT ngày 28/07/2017 về giải đáp chính sách thuế

           Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC) như sau:

           Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng  được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

5. Công văn số 3499/TCT-DNL ngày 07/08/2017 về giải đáp chính sách thuế

            Theo nội dung công văn này, những trường hợp được gia hạn thời gian nộp thuế được quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:

  • Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
  • Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như máy móc, phương tiện, vật tư….
  • Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật, như: tai nạn lao động; bệnh hiểm nghèo; tai nạn giao thông…
  • Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.
  • Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn