Cách tính tiền lương tăng ca cho người lao động

Khi xã hội ngày một phát triển, lượng công việc ngày càng tăng cao thì nhu cầu cần đến người lao động phải làm việc tăng ca cũng vì thế mà tăng lên. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người lao động cần hiểu rõ về cách tính tiền lương tăng ca. Căn cứ vào Điều 97, Bộ luật lao động 2012 thì tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định như sau:

  • Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+  Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+  Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

  • Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
  • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn