Cấp nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi : Gia đình tôi đã làm xong thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thủ tục đã xong, đầy đủ). Nhưng đến khi không nhận được giấy chứng nhận gia đình tôi có hỏi thì được biết cán bộ địa chính đã cấp nhầm sang tên của nhà khác, hiện nay hộ khác đang sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa của nhà tôi, vậy để tránh việc xảy ra tranh chấp và đảm bảo chính chủ của thửa đất gia đình tôi cần phải làm như thế nào để được cấp trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình nhà mình?

Hình ảnh có liên quan

Trả lời Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thuế và Luật Hà Nội. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp và quy định của pháp luật đất đai, có thể nhận thấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn bị cấp nhầm cho gia đình khác thuộc trường hợp “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất”. Đây là một trong những trường hợp buộc bị thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo quy định tại khoản 2, Điều 106, Luật đất đai 2013: Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”

          Để thực hiện quy định này, bạn phải căn cứ theo điểm b, c,d khoản 4 Điều 87, Nghị định 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai:

          “Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luạt đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng qui định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b, khoản này;

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết đinh thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền”.

          Như vậy, đảm bảo quyền lợi của mình, bạn phải làm bản kiến nghị và gửi đến Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn xem xét và thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp nhầm và tiến hành cấp cho gia đình bạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với đối tượng sử dụng đất là gia đình bạn.

 

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng công ty Luật Thuế và Luật Hà Nội.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123

Hotline: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn