Chậm nộp tiền thuê đất bị xử phạt như thế nào?

Câu hỏi:

Năm 2016 UBND huyện tôi có ban hành quyết định giao đất tái định cư cho gia đình tôi 200m2. Nhưng do chưa có điều kiện nộp tiền tại thời điểm đó nên UBND xã không bàn giao đất thực tế cho tôi. Đến nay Tháng 6/2018 tôi mới có tiền để nộp tiền sử dụng đất và được UBND xã bàn giao đất bằng biên bản bàn giao đất thực tế. Tuy nhiên theo thông báo của cơ quan thuế tôi phải nộp cả tiền chậm nộp tính từ năm 2016 khi có quyết định giao đất. Vậy tôi xin hỏi, được giao đất nhưng chưa được nhận đất để sử dụng thì có phải nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất không?

Trả lời:

Kể từ ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo như thông báo của cơ quan thuế (khi mà có quyết định giao đất thì cũng sẽ có kèm theo đó là thời hạn nộp tiền sử dụng đất) thì gia đình bạn đã vi phạm nghĩa vụ về thuế, việc chậm nộp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điều 18, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 về Quy định về thu tiền sử dụng đất thì :

"Điều 18. Xử lý chậm nộp

Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Như vậy, dù có chưa được nhận đất để sử dụng thì kể từ khi được giao đất mà bạn chưa nộp tiền sử dụng đất thì bạn đã vi phạm nghĩa vụ về thuế và gia đình bạn sẽ phải nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ theo Khoản 4, Điều 5, Luật sửa đổi luật quản lý thuế 2014 thì số tiền nộp phạt sẽ được tính như sau:

"4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 106 như sau:

"1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp."

Vì vậy, gia đình bạn sẽ phải đóng tiền thuế chưa đóng và thêm khoản tiền phạt chậm nộp. Tiền chậm nộp được tính như sau:

Tiền chậm nộp = 0,05% x Số tiền chậm nộp x Thời gian chậm nộp.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn