Chế độ nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

Câu hỏi:

Tôi là giáo viên Trung học cơ sở giảng dạy tại đơn vị sự nghiệp hành chính. Tôi là nam sinh năm 1963, đến năm 2018 vừa đủ 55 tuổi, 28 năm đóng bảo hiểm xã hội, chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. Vậy tôi có đủ điều kiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP không? Nếu được thì tỉ lệ % lương hưu là bao nhiêu? Xin Luật sư tư vấn giúp tôi.

(Phạm Văn Khoa – Ninh Bình)

Trả lời:

Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp tinh giản biên chế bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

+ Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

+ Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn;

+ Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác.

...

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nếu đơn vị không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn thì bạn sẽ thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Điểm c) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP đó là chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn.

Nếu bạn thuộc trường hợp trên thì bạn sẽ được về hưu theo diện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định chính sách về hưu trước tuổi như sau:

"Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

...

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

..."

Đến năm 2018 bạn đủ 55 tuổi và đủ 28 năm đóng bảo hiểm xã hội nên bạn sẽ được hưởng chế độ như sau:

+ Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Với 28 năm công tác bạn sẽ được trợ cấp 09 tháng tiền lương.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước 60 tuổi đối với lao động nam. Như vậy, bạn nghỉ hưu trước tuổi 05 năm nên sẽ được hưởng 15 tháng tiền lương.

Mức lương hưu hàng tháng bạn được hưởng theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau: 16 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 45% mức bình quân tiền lương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn