Chế tài xử lý giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, cưỡng ép và đe doạ

Câu hỏi: Do chơi cờ bạc thua nên tôi không có tiền trả, chủ nợ bắt tôi viết giấy vay tiền. Nội dung số tiền vay nợ lớn hơn số tiền nợ thực tế và lãi suất cao. Tôi không đồng ý nhưng rất sợ chủ nợ. Cho tôi hỏi, nếu tôi viết giấy vay nợ như vậy thì có đúng quy định pháp luật không?

Trả lời:

Theo quy định pháp luật hiện hành về quan hệ dân sự, các giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi thoả mãn các điều kiện được quy định tại điều 117 BLDS 2015, theo đó:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Hướng dẫn cụ thể cho điều luật trên, nhà làm luật đã quy định 1 số trường hợp có thể dẫn đến sự vi phạm các điều kiện tại điều 117, theo đó căn cứ vào điều 127 BLDS 2015 quy định:

Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó.

Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình.

Áp dụng vào trường hợp của bạn, bên cho bạn vay tiền sử dụng các hành vi đe doạ, cưỡng ép bạn viết giấy vay tiền, nếu có chứng cứ chứng minh theo điều 95 BLTTDS 2015 quy định:

Điều 95. Xác định chứng cứ

2. Tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.

4. Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.

5. Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa.

11. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định được xác định là chứng cứ theo điều kiện, thủ tục mà pháp luật quy định

Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự giữa bạn và bên cho vay tiền vô hiệu theo quy định tại điều 39 BLTTDS 2015

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn