Chia tài sản đất đai sau ly hôn

Quyền sử dụng đất của gia đình nhà chồng cho hai vợ chồng nhưng người chống đứng tên, sau khi lý hôn người vợ có được chia tài sản đất đai không?

Kết quả hình ảnh cho chia tài sản sau ly hôn

 

 Trả lời : Vấn đề này được giải quyết theo hai căn cứ pháp lý sau đây:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 33, Luật hôn nhân gia đình 2014: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

          2. Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về Đăng ký tài sản chung của vợ chồng:

1. Tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký theo quy định tại Điều 34 của Luật Hôn nhân và gia đình bao gồm quyền sử dụng đất, những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu.

2. Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng.”

          Như vậy, quyền sử dụng đất của gia đình nhà chồng cho chung hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Việc trên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên người chồng không làm ảnh hưởng đến việc xác định mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng. Khi ly hôn, người vợ vẫn có quyền yêu cầu được chia tài sản là đất đai theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123

Hotline: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn