Chia tài sản thừa kế

Câu hỏi: 

Ông A kết hôn với bà B có 2 người con chung là C ( sinh năm 1976) và D( sinh năm 1980). C bị tâm thần từ nhỏ, D có vợ là E và có con là F,G,H . Vợ chồng D không có tài sản gì và sống nhờ nhà của ông A- B. Năm 2015, bà B lập di chúc để lại cho D 1/3 tài sản của bà. Tháng 10/2016. D chết. Tháng 01/2017, bà B chết. Chia di sản của bà B ( biết căn nhà là tài sản chung của ông A, bà B trị giá 1 tỷ đồng, mẹ bà B là cụ G còn sống)

Trả lời:

Căn cứ Điểm a, khoản 2 Điều 643 BLDS 2015 : “ 2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây: a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;”

Do D chết ( tháng 10/2016) trước bà B ( tháng 1/2017) nên di chúc bà B để lại cho D hưởng 1/3 di sản của bà không còn hiệu lực

Khi đó, tài sản của bà B để lại chia theo pháp luật theo Điều 650 và Điều 651 BLDS 2015. Vì vậy, tài sản của bà B sẽ được chia đều cho: Cụ G là mẹ bà B, ông A ( chồng), C( con), D ( con bà B đã chết nên F,G,H được hưởng thừa kế thế vụ của D theo Điều 652 BLDS 2015)

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn