Chốt sổ BHXH tại công ty cũ

Câu hỏi: Tôi đóng BHXH tại công ty A từ tháng 3/2015, tháng 2/2016, tôi nghỉ thai sản, nhưng công ty chưa báo giảm lao động đóng BHXH. Hết thời gian nghỉ, tôi đi làm tại công ty B, đóng BHXH từ tháng 10/2016 đến nay. Do chưa báo giảm lao động tại công ty A nên tôi chưa chốt được sổ BHXH. Từ tháng 3/2016 đến nay, cơ quan BHXH vẫn tính tôi đóng bảo hiểm tại công ty A. Do công ty A đang nợ tiền bảo hiểm nên tôi chưa nộp tiền BHXH tại đây. Tôi sắp nghỉ thai sản lần 2 tại công ty B. Xin hỏi, tôi phải làm gì để được chốt sổ BHXH và được hưởng chế độ thai sản? Có phải đóng tiền BHXH từ tháng 3/2016 đến nay tại công ty A không?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 18 Luật BHXH và Khoản 1, Điều 50 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, khi đơn vị đã đóng đủ tiền đến thời điểm bà Phương nghỉ sinh thì bà hưởng chế độ nghỉ sinh theo quy định.

Tuy nhiên, nếu đơn vị cũ nợ tiền BHXH thì căn cứ Quyết định 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH TP. Hà Nội, “Đơn vị sử dụng lao động tính đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm nộp cho số lao động đề nghị chốt sổ BHXH, chuyển đầy đủ số tiền sau khi tính toán vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị và có văn bản đề nghị cơ quan BHXH"

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn