Chưa đủ số năm đóng bảo hiểm thì có được hưởng lương hưu hay không?

Câu hỏi:

Hiện tại tôi đã 60 tuổi, trước đây có làm công nhân cho 1 công ty, đóng bảo hiểm được 18 năm. Năm nay tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, vậy xin hỏi luật sư tôi có được hưởng lương hưu trong trường hợp chưa đóng đủ số năm đóng bảo hiểm không?

Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 54, Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

"Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp."

Xét về độ tuổi thì bạn đã đủ độ tuổi để hưởng lương hưu, tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 18 năm, chưa đủ 20 năm nên cá nhân chưa được hưởng lương hưu. Trong trường hợp này, chúng tôi tư vấn khách hàng có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 2 năm tiếp để đủ 20 năm. Như vậy khách hàng có thể hưởng lương hưu theo như quy định pháp luật.

Căn cứ theo Điểm e, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 134/2015/NĐ-CP về Bảo hiểm xã hội tự nguyện

"Điều 9. Phương thức đóng

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu."

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn