Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

 

Câu hỏi:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi nhưng hiện người khác đang canh tác. Còn tôi hiện đang canh tác trên đất của họ, sự nhầm lẫn này bắt đầu từ năm 1990, nay tôi mới phát hiện. Tôi muốn đổi đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nhà nước đã cấp thì phải làm như thế nào và thủ tục trình tự ra sao? Chúng tôi đã tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhưng không thành.

(Nguyễn Thị Thúy – Long Biên, HN)

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì do sự nhầm lẫn năm 1990, mảnh đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bạn thì hiện nay do người khác canh tác, trong khi mảnh đất mang tên của họ thì hiện nay gia đình bạn đang trực tiếp canh tác. Hiện nay, bạn mới phát hiện ra sự việc này và bạn mong muốn thực hiện thủ tục đổi mảnh đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Nhà nước đã cấp.

Mặc dù bạn không nói rõ mảnh đất mà đang có sự nhầm lẫn ở đây thuộc nhóm đất gì, tuy nhiên, nó được sử dụng để "canh tác" nên có thể hiểu đây là mảnh đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Có các cách giải quyết như sau:

Thứ nhất, bạn có thể thực hiện quyền chuyển đổi của người sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 thì bạn được quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình khác. Đồng thời tại Điều 190 Luật đất đai thì:

"Điều 190. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ."

Nếu trong trường hợp hai mảnh đất này nằm trong trong địa bàn xã, phương, thị trấn thì có thể chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình kia để thuận lợi cho sản xuất và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất đòi hỏi phải có sự đồng thuận của cả hai bên.

Trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 78 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Thông tư 24/2014/TT- BTNMT, cụ thể như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

- Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nong nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn và gửi phươg án đến phòng tài nguyên và môi trường.

- Phòng tài nguyên và môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án đã phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

- Người sử dụng đất sẽ chuẩn bị hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất . Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận gồm:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

+ Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

+ Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt.

 

Thứ hai: khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Toà án

Nếu trong trường hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó là đúng theo quy định và hai bên không thoả thuận được về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và có căn cứ về bên kia đang canh tác trên đất của bạn thì bạn có thể làm đơn khởi kiện ra Toà án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất của mình.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, việc giải quyết tranh chấp đất đai bắt buộc phải thông qua hoà giải cơ sở. Trong trường hợp nếu hai bên đã hoà giải tại Uỷ ban nhân dân cấp xã mà không thành thì sẽ làm đơn khởi kiện ra Toà án nhân dân nơi có bất động sản để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn