Chuyển nhượng mã số mã vạch

Câu hỏi:

Chào Luật sư. Tôi có vấn đề càn tư ấn sau: Công ty tôi hiện muốn mua lại Công ty Bắc Sơn. Công ty này trước đây đã đăng ký Mã số mã vạch và đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp mã số. Hiện nay, Công ty Bắc Sơn đang tiến hành thủ tục giải thể. Công ty tôi muốn sử dụng lại mã số mã vạch của công ty Bắc Sơn. Vậy, công ty tôi có được sử dụng mã số mã vạch của công ty Bắc Sơn không? Hai công ty chúng tôi phải làm những thủ tục gì để chuyển giao mã số mã vạch?

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của "quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch" ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ.

2/ Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN thì : “Tổ chức/doanh nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng MSMV đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho tổ chức/doanh nghiệp khác”.

Như vậy, khi đăng kí mã số mã vạch, doanh nghiệp được Tổng cục đo lường chất lượng cấp mã số thì chỉ có công ty mới được quyền sử dụng, không có quyền tự chuyển nhượng, nên trong trường hợp này, Công ty Bắc Sơn và Công ty bạn phải thực hiện các thủ tục như sau :

1. Công ty Bắc Sơn

– Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN: “Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch muốn ngừng sử dụng mã số mã vạch phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cho Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ra quyết định thu lại mã số đã cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch và công bố rộng rãi cho các tổ chức có liên quan biết.” Theo đó, Công ty Bắc Sơn phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cho Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2. Công ty bạn

– Xin đăng ký sử dụng mã số mã vạch mà Công ty Bắc Sơn đã sử dụng. Thủ tục gồm các giấy tờ sau:

+ Công văn xin sử dụng lại mã số mã vạch của Công ty Bắc Sơn

+ Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch

+ Bản sao giấy phép kinh doanh.

+ Đóng phí đăng ký và duy trì năm đầu tiên như với 1 công ty đăng kí mới.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn