Có được bán di sản thờ cúng theo di chúc hay không?

 Câu hỏi:

Anh tôi được bố mẹ di chúc để lại một căn nhà 3 gian diện tích 120m2 và khu đất có diện tích 180 m2, trong đó có gian chính giữa ngôi nhà được bố mẹ anh tôi  ghi trong di chúc là nơi thờ tự của gia đình, anh tôi có trách nhiệm trông nom, hương hỏa. Nay vì một số lý do đặc biệt nên anh tôi muốn chuyển nhượng QSDĐ và bán căn nhà nêu trên. Vậy, Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về di sản thờ cúng? Anh tôi có quyền chuyển nhượng QSDĐ và bán căn nhà trên không?

(Phạm Thị Hường – Đại Từ, Thái Nguyên)

Trả lời:

Khoản 1 điều 645 BLDS 2015 quy định về Di sản cùng vào việc thờ cúng như sau:
 “1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng ào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng”.

            Trong di chúc của bố mẹ anh bạn đã nêu rõ, dùng gian chính giữa ngôi nhà là nơi thờ tự của gia đình, anh bạn phải có trách nhiệm trông nom, hương hỏa. Do vậy, phần di sản này không thuộc quyền thừa kế của anh bạn mà được coi là di sản thờ cúng, anh bạn chỉ là người quản lý, trông nom. Theo quy định của pháp luật dân sự, anh bạn không được quyền chuyển nhượng gian chính giữa ngôi nhà và diện tích đất thuộc di sản thờ cúng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn