Có được cùng lúc tố cáo nhiều người hay không?

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp tố cáo nhiều người ở nhiều cơ quan khác nhau nhưng cùng nội dung thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết và căn cứ pháp lý như thế nào?

Trả lời:

Nếu bạn tố cáo nhiều người ở các cơ quan khác nhau thì thẩm quyền giải quyết tố cáo sẽ thuộc về những người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang quản lí những người bị tố cáo. Họ phối hợp cùng nhau để giải quyết.

Nếu thấy sự việc vi phạm có dấu hiệu phạm tội thì thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc về Cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật hình sự

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2,3 Điều 12 Luật Tố cáo 2011

"Điều 12. Nguyên tắc xác định thẩm quyền

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.

3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự."

Vì vậy, bạn có thể tố cáo nhiều người ở nhiều địa điểm khác nhau.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn