Có được đặt văn phòng công ty tại căn hộ chung cư không?

Tôi có một công ty có văn phòng đặt tại tầng 10 của một chung cư 26 tầng. Dạo gần đây tôi thấy mọi người đồn là không được sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng nữa là có đúng không? Nếu đúng tôi phải làm gì?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý

- Luật Nhà ở 2014;

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Căn cứ Điều 6 Luật Nhà ở 2014 đã quy định những trường hợp cấm đối với nhà ở: "Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ”.

Ngoài ra Khoản 7 Điều 80 Nghị định 99/2015/NĐ-CP cũng quy định đối với trường hợp căn hộ chung cư được sử dụng làm văn phòng trước ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực: "Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư”.

Như vậy, công ty bạn được sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì trong vòng 6 tháng kể từ ngày 10/12/2015, công ty bạn phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải căn hộ chung cư; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp sang địa điểm khác trong thời hạn trên. Quá thời hạn này thì công ty bạn sẽ không được kinh doanh tại căn hộ chung cư, tức từ ngày 10/06/2016.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn