Có được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai?

Câu hỏi:

Em có mảnh đất và đang thực hiện xây dựng nhà ở. Nhà ở đã được cấp phép xây dựng. Nhưng đang trong quá trình xây dựng thì em không đủ kinh phí để tiếp tục. Vậy trong trường hợp này, em có được thế chấp ngôi nhà đang xây đó tại ngân hàng không ạ.

Trả lời:

Bộ luật dân sự 2015 quy định

"Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

"Điều 108. Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

1. Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch.

2. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

a) Tài sản chưa hình thành;

b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch.

Nhà ở hình thành trong tương lai là loại tài sản đặc biệt, ngôi nhà đang xây dở chưa hoàn thành được coi là tài sản hình thành trong tương lai.

Đối tượng là tài sản hình thành trong tương lai có thể được thế chấp hay không? Theo quy định bộ luật dân sự 2015 quy định thì: " Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.” ( khoản 3, điều 259 ).

Điều kiện để nhà ở đang xây của bạn được phép thế chấp tại ngân hàng:

+ Có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Nhà ở thế chấp phải thuộc diện đã xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Không nằm trong phần dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp

+ Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu;

+ Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

( Điều 7, thông tư 26/2015/TT-NHNN )

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn