Công ty có thể làm thủ tục phá sản khi nào?

Câu hỏi:

Kính gửi các Luật sư. Tôi có vấn đề này rất mong được sự tư vấn của Luật sư. Công ty tôi là Công ty TNHH một thành viên có ngành nghề chính là sản xuất phân bón. Tuy nhiên, vì  điều kiện sản xuất kinh doanh năm thời gian trở lại đây quá khó khăn, chúng tôi bị thua lỗ do hàng hóa bị tồn đọng. Chúng tôi bị nợ tiền đối tác, nợ thuế các loại lên đến con số khoảng 2 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, công ty tôi hoàn toàn mất khả năng thanh toán số nợ thuế và tiền nợ đối tác. Đối với trường hợp của tôi thì có được mở thủ tục phá sản hay không? Pháp luật quy định thế nào đối với chủ doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản?

(Lý Ngọc Tường – Vĩnh Phúc)

Trả lời: Chào bạn, thắc mắc của bạn được Công ty Hà Nội Luật trả lời như sau:

Căn cứ theo Điều 4 Luật phá sản 2014, phá sản là tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, bị Tòa án tuyên bố phá sản.

"1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán."

Căn cứ Điều 5, Luật phá sản 2014, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản:

-   Chủ nợ khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

-   Người lao động, công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.

-   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

-   Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

-   Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

-   Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.

Như vậy, công ty bạn được phép nộp hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu đã hết thời hạn từ 03 tháng kể từ ngày công ty bạn mất khả năng thanh toán.

 Về trách nhiệm của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi phá sản:

Căn cứ khoản 1, Điều 73 và khoản 3 Điều 76 Luật doanh nghiệp 2014 quy định chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty, tài sản của cá nhân và tài sản của công ty phải tách biệt. Như vậy, khi công ty làm thủ tục phá sản, bạn bắt buộc phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ này trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn