Đại diện chi nhánh được ký tên trên giấy thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh không?

Câu hỏi:

Bà A là Chủ tịch HĐTV của công ty TNHH Một thành viên- hiện đang ở Đài Loan. Bà A ủy quyền lại cho ông B (Tổng giám đốc) được quyền thay mặt, ký tên trên tất cả các loại giấy tờ trong đó có thay đổi người đại diện của chi nhánh. Trước kia Bà A làm người đại diện chi nhánh giờ thay đổi lại cho ông B làm người đại diện chi nhánh. Vậy ông B có được quyền ký tên trên giấy Mẫu II-13 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh theo Thông tư 20/2015 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp không?

Trả lời:

Theo quy đinh tại Bộ luật Dân sự 2015 về Hợp đồng uỷ quyền như sau: Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền được quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;

5. Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Ông B được bà A uỷ quyền thay mặt, ký tên trên tất cả các loại giấy tờ trong đó có thay đổi người đại diện của chi nhánh. Theo quy định của pháp luật trên, ông B chỉ có thể thực hiện công việc trong phạm vi uỷ quyền bao gồm việc thay mặt bà A ký tên trên tất cả các loại giấy tờ trong đó có thay đổi người đại diện của chi nhánh.

Hiện nay, ông B làm đại diện chi nhánh, vậy việc ông ký tên trên giấy Mẫu II-13 – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh theo Thông tư 20/2015 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp là hoàn toàn thuộc phạm vi được uỷ quyền, đúng với quy định của pháp luật dân sự.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn