Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì?

Câu hỏi: ( Cô Hoa – Mỹ Đình, Hà Nội) Con trai tôi có 2 Công ty nên cho tôi làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thứ 2. Tôi vẫn chưa hiểu rõ người đại diện theo pháp luật thì được làm gì, không  được làm gì và có gì cần phải lưu ý hay không. Công ty con trai tôi muốn tôi làm người đại diện theo pháp luật là Công ty TNHH 2 thành viên. Cảm ơn Luật sư”

Trả lời: Với câu hỏi của Cô Hoa, Thuế và Luật Hà Nội có nội dung tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 13 và điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với Công ty TNHH cũng giống như Công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.  Tuy nhiên khi soạn Điều lệ công ty thì trong Điều lệ phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Do quy định pháp luật cho phép Công  ty TNHH có nhiều người đại diện theo pháp luật nhưng phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

   Trường hợp Công ty của con trai cô chỉ có một người đại diện theo pháp luật là cô thì tất nhiên cô phải cư trú ở Việt Nam và  nếu cô muốn xuất cảnh khỏi Việt Nam thì cô phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thay cô. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Cô cũng đặc biệt cần chú ý về thời hạn ủy quyền đã hết mà cô chưa trở lại Việt Nam và cũng không có ủy quyền khác thì Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Và cuối cùng là trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tiếp theo, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật bao gồm:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

- Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Thuế và Luật Hà Nội về quyền và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu các bạn có nhu cầu cần tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý có thể liên hệ với Thuế và Luật Hà Nội qua:

- Hotline: 0917.157.698

- Hoặc gửi yêu cầu vào mail: thuevaluathanoi@gmail.com.

Nếu muốn biết thêm thông tin về Chúng tôi thì có thể truy cập vào website: www.hanoiluat.net

Thuế và Luật Hà Nội luôn đồng hành cùng bạn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn