Đăng ký bổ sung sản phẩm dịch vụ cho nhãn hiệu

Câu hỏi:

Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty tôi hiện đã được cấp bằng chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu, trong đơn đăng ký ghi 3 nhóm sản phẩm dịch vụ. Sắp tới tôi muốn mở rộng loại hình kinh doanh nhưng không thấy có trong danh mục mà mình đã đăng ký. Vì vậy tôi có thể bổ sung loại hình sản phẩm dịch vụ hay phải tiếp tục đăng ký?

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009.

2/ Nội dung tư vấn

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau:

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau".

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về quyền đăng ký nhãn hiệu như sau:

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp”.

Vì vậy nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Một nhãn hiệu hàng hóa dùng cho một sản phẩm, dịch vụ nhất định chỉ thuộc về một chủ thể duy nhất là người nộp đơn đăng ký đầu tiên.

Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, việc sửa đổi trong phạm vi thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ và trong trường hợp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể như sau:

Điều 97. Sửa đổi văn bằng bảo hộ

1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.”

Theo thông tin bạn cung cấp, Công ty bạn muốn đăng ký thêm sản phẩm dịch vụ cho  nhãn hiệu đã đăng ký. Đây là trường hợp mở rộng phạm vi bảo hộ của văn bằng. Theo quy định pháp luật nêu trên, không có quy định cho trường hợp chủ văn bằng được mở rộng phạm vi bảo hộ bằng cách bổ sung thêm nhóm hàng hóa, dịch vụ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, Công ty bạn có quyền đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm do mình sản xuất để phân biệt với các sản phẩm của đơn vị khác. Tuy nhiên, nếu công ty bạn muốn kinh doanh một loại sản phẩm khác so với các sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì phải đăng ký mới nhãn hiệu cho sản phẩm đó. Việc thụ lý và thẩm định đơn sẽ được thực hiện như nộp đơn lần đầu đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu mới.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn