Đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu mô tả lĩnh vực kinh doanh

Câu hỏi:

Chào Luật sư. Công ty tôi là công ty xây dựng, đã hoạt động được 5 năm. Công ty tôi muốn đăng ký nhãn hiệu “Xây dựng hạ tầng”. Nhờ Luật sư tư vấn để công ty tôi có thể đăng ký nhãn hiệu này.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

2/ Nội dung tư vấn

Nhãn hiệu được bảo hộ khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.”

Như vậy, điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ là:

- Là dấu hiệu hữu hình;

- Có khả năng phân biệt.

Trong đó, khả năng phân biệt là điều kiện mang tính chất đặc trưng của nhãn hiệu.

Đối với nhãn hiệu “Xây dựng hạ tầng” công ty bạn muốn đăng ký thì “Xây dựng hạ tầng” là dấu hiệu không có khả năng phân biệt được quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005: “d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh”. Do đó, nhãn hiệu này không thể được bảo hộ là một nhãn hiệu nếu chỉ có cấu thành như vậy. Nhưng nếu thêm tên riêng và slogan ví dụ như: “ Xây dựng hạ tầng Mai Anh. Vững bước tương lai” thì có thể sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trên. Tuy nhiên phần “Xây dựng hạ tầng” sẽ không được bảo hộ riêng biệt, tức là các chủ thể khác vẫn có thể sử dụng “Xây dựng hạ tầng” là thành phần trong cấu tạo nhãn hiệu của họ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn