Danh mục văn bản về thuế cập nhật đến ngày 24/07/2017

TT

TÊN VĂN BẢN

1

Công văn 3181/TCT-KK năm 2017 về lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trong trường hợp phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

2

Công văn 3164/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng của hoạt động liên quan đến vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

3

Công văn 3167/TCT-CS năm 2017 về viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

4

Công văn 3146/TCT-TNCN năm 2017 đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

5

Công văn 3148/TCT-CS năm 2017 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

6

Công văn 3156/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn do Tổng cục Thuế ban hành

7

Công văn 3157/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu do Tổng cục Thuế ban hành

8

Công văn 3161/TCT-CS năm 2017 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

9

Công văn 3101/TCT-CS năm 2017 xử lý truy hoàn thuế giá trị gia tăng qua kiểm tra sau hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

10

Công văn 3118/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

11

Công văn 3127/TCT-KK năm 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho hóa đơn đã kê khai do Tổng cục Thuế ban hành

12

Công văn 3131/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

13

Công văn 3136/TCT-CS năm 2017 về thông tin trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

14

Công văn 3137/TCT-CS năm 2017 thông tin sai trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn