DỊCH VỤ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hay tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp, pháp luật quy định các hình thức chi nhánh công ty/ Văn phòng đại diện/ Địa điểm kinh doanh để doanh nghiệp lựa chọn và áp dụng. Theo đó:

1. Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện: là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

3. Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh. Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài như công ty.

Nội dung dịch vụ thành lập VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  • Tư vấn về việc thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện: Chi nhánh hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc, chức năng hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ....
  • Tư vấn về việc thành lập Địa điểm kinh doanh.
  • Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Thực hiện các thủ tục thành lập VPĐD, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

  • Tiếp nhận thông tin do khách hàng cung cấp qua Email, điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp...;
  • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập;
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư;
  • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Hãy liên hệ với Hà Nội Luật để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn