DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý thường là những tên gọi nổi tiếng làm chúng ta liên tưởng đến những sản phẩm tự nhiên có chất lượng cao trên thế giới. Một đặc điểm chung của tất cả các chỉ dẫn địa lý là ý nghĩa về mặt địa lý của chúng. Theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 “ chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể”. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân/tổ chức có thể thực hiện việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý dễ dàng, pháp luật đã có những quy định cụ thể.

 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

b) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

a) Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;

b) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

c) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
d) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

 

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Hà Nội Luật:

 • Đánh giá khả năng bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý;
 • Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký chỉ dẫn địa lý;
 • Tư vấn về phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý;
 • Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;
 • Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;
 • Tư vấn về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý đã đăng ký.
 • Tư vấn và tiến hành giải quyết xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với Chỉ dẫn địa lý.
 • Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký Chỉ dẫn địa lý ra các nước trên thế giới.
 • Tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh tụng liên quan đến Chỉ dẫn địa lý
 • Hoàn thiện giấy tờ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho khách hàng;
 • Tiến hành nộp đơn xin bảo hộ chỉ dẫn đại lý ;
 • Theo dõi tiến độ xử lý đơn đăng ký bảo hộ:
 • Nhận kết quả bảo hộ và trả cho khách hàng;

Hãy liên hệ với Hà Nội Luật để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn