Dịch vụ tư vấn nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn nội bộ doanh nghiệp là một trong những dịch vụ trọng yếu của Công ty luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội. Dịch vụ Luật sư tư vấn nội bộ đóng vai trò như một “bộ phận Pháp chế doanh nghiệp”, cung cấp các hoạt động pháp lý cho doanh nghiệp.

Hiện nay, việc thuê Luật sư và trả lương theo tháng có thể là một chi phí lớn đối với nhiều doanh nghiệp trong tình hình kinh tế hiện nay. Vì vậy, với dịch vụ Luật sư tư vấn nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận  được những giải pháp pháp lý chuyên nghiệp và chi phí hiệu quả. Giải pháp sử dụng dịch vụ tư vấn nội bộ đang là xu hướng chung các doanh nghiệp đang áp dụng bởi chi phí thấp hơn- chất lượng cao hơn- linh hoạt trong sử dụng dịch vụ, đóng vai trò như một bộ phận pháp lý chuyên biệt của doanh nghiệp.

 I.Dịch vụ tư vấn nội bộ mang lại nhiều lợi ích pháp lý thiết thực cho doanh nghiệp

1. Về nội bộ của tổ chức

Với mỗi cuộc họp của các doanh nghiệp, đội ngũ Luật sư nội bộ sẽ thực hiện chức năng như môt người thư ký của Công ty để chuẩn bị Biên bản họp và Nghị quyết cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông…

Tư vấn và soạn thảo các quy trình nội bộ, quy chế hoạt động của doanh nghiệp.

2. Đối với việc tuân thủ và kiểm soát rủi ro:

Dịch vụ Luật sư nội bộ sẽ tư vấn và lập các báo cáo giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật; tư vấn và xây dựng bộ quy chuẩn về kiểm soát rủi ro, hệ thống cảnh báo để phòng tránh rủi ro.

 3. Đối với vấn đề lao động

-   Tư vấn và soạn thảo các điều khoản Hợp đồng lao động để giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng lao động với người lao động trong Công ty;

-   Tư vấn và chuẩn bị các tài liệu về Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và Kỷ luật lao động trong Công ty.

4. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh

  -  Soạn thảo và đàm phán các hợp đồng kinh tế, thương mại như: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng cung ứng dịch vụ, Hợp đồng thuê văn phòng, các thỏa thuận bảo mật thông tin, Hợp đồng nguyên tắc,…);

  -  Trước khi tham gia ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh, Luật sư tư vấn nội bộ sẽ hỗ trợ việc đánh giá năng lực pháp lý của đối tác dựa trên các vấn đề pháp lý và thực tiễn hoạt động;

  -  Tư vấn trong việc lựa chọn hình thức, nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp (nếu có) cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

  -   Tư vấn các vấn đề pháp lý để giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

5. Về giải quyết tranh chấp

Khi xảy ra tranh chấp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, Luật sư tư vấn nội bộ sẽ tư vấn về thủ tục, lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp.  Ngoài ra, Luật sư tư vấn nội bộ có thể nhận ủy quyền của Công ty để nhân danh Công ty tham gia giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

II.Phương thức cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn nội bộ

1.  Làm việc trực tiếp tại văn phòng của doanh nghiệp: sử dụng điện thoại nội bộ của doanh nghiệp để tư vấn trực tiếp các vấn đề pháp lý và sử dụng internet của doanh nghiệp để cung cấp các tài liệu pháp lý cần thiết; đồng thời tham dự các buổi họp trực tiếp khi có yêu cầu.

2. Làm việc gián tiếp qua internet và đến văn phòng của doanh nghiệp khi có yêu cầu: gửi các tài liệu pháp lý được soạn thảo qua internet từ xa, trả lời các câu hỏi pháp lý qua điện thoại và có mặt tại văn phòng của doanh nghiệp để tham gia các cuộc họp khi có yêu cầu.

Lưu ý: Luật sư được chỉ định sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn nội bộ trong khuôn khổ khung giờ và thời lượng giờ tiêu chuẩn theo các bên thỏa thuận.

III. Phương thức tính phí dịch vụ tư vấn nội bộ

Dịch vụ Luật sư tư vấn nội bộ thường được các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý áp dụng cách tính phí cố định/số giờ làm việc tiêu chuẩn của luật sư/1 tháng. Ví dụ phí luật sư là 12 triệu/12 giờ làm việc tiêu chuẩn/ 1tháng, theo cách thức là 4 giờ làm liên tục của một ngày làm việc của một tuần hoặc theo thảo thuận giữa các bên.

Nếu doanh nghiệp sử dụng thời lượng vượt quá số giờ tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ trả thêm một khoản phí phụ trội thường được tính theo giờ. Mức phí theo giờ này thường cao hơn mức phí trung bình của giờ tiêu chuẩn tháng.

IV.Làm thế nào để sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn nội bộ hiệu quả

1. Chỉ định người liên hệ: doanh nghiệp cần cắt cử một hoặc một số ít nhân viên ở cấp lãnh đạo nhóm, phòng để tổ chức giao việc cho luật sư. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể kiểm soát được khối lượng công việc của luật sư và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của mình.

2. Giao công việc pháp lý phù hợp: nên giao cho Luật sư các công việc đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của Luật sư mà nội bộ doanh nghiệp không tự xử lý được. Hoặc những công việc mà các doanh nghiệp cần phải tiếp cận rõ hơn về mặt pháp lý trong quá trình hoạt động.

3. Kế hoạch sử dụng dịch vụ hiệu qủa: doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình các công việc pháp lý dài hạn để khai thác những khung giờ trống của luật sư. Ví dụ: xây dựng quy trình biểu mẫu, quy chế, huấn luyện pháp luật,…

4. Khai thác việc huấn luyện pháp luật và xây dựng biểu mẫu: Luật sư phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức thực hiện huấn luyện kiến thức pháp luật chung cũng như các kỹ thuật để xử lý các vấn đề có tính chất lặp lại trong Công ty. Thông qua huấn luyện pháp luật, các phòng ban và nhân viên của doanh nghiệp có cái nhìn chung về cùng một vấn đề pháp lý và dễ dàng phối hợp khi làm việc.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn