DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Pháp luật lao động quy định nguyên tắc bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, các tranh chấp lao động phát sinh ngày càng nhiều, quy mô tranh chấp ngày càng lớn mà người lao động hay người sử dụng lao động không phải lúc nào cũng đủ am hiểu các quy định của pháp luật để giải quyết vấn đề một cách hợp pháp và hợp tình.

Bằng sự chuyên sâu nghiên cứu pháp luật và kinh nghiệm xử lý các tình huống trong lĩnh vực luật lao động, Hà Nội Luật luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn đến khách hàng tất cả những yêu cầu, băn khoăn, trăn trở phát sinh trong quá trình lao động tại các cơ quan, tổ chức giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật lao động

 • Tư vấn về hợp đồng lao động
 • Tư vấn về chủ thể giao kết hợp đồng; hình thức ký kết; các loại hợp đồng; các nội dung cơ bản của hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên đối với hợp đồng; hiệu lực của hợp đồng; quy định thời gian thử việc; lương thử việc; kết thúc giai đoạn thử việc.
 • Tư vấn quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên; các trường hợp được điều chuyển người lao động làm công việc khác với thỏa thuận trong hợp đồng lao động; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; trách nhiệm của bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động…
 • Tư vấn về tiền lương

Tư vấn tiền lương; hình thức trả lương; cách xây dựng thang bảng lương; định mức lao động; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm vào ban đêm và các quy định khác liên quan đến tiền lương.

 • Tư vấn thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thời gian làm việc; thời gian nghỉ ngơi; nghỉ lễ; nghỉ việc riêng; nghỉ không hưởng lương…

 • Tư vấn kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Tư vấn thủ tục trình tự xử lý kỷ luật lao động; các hình thức xử lý kỷ luật lao động; những trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải; hỗ trợ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động; trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại…

 • Tư vấn an toàn lao động, vệ sinh lao động

Các quy định pháp luật về an toàn lao động; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động; vệ sinh lao động; nghĩa vụ tuân thủ an toàn lao động của người sử dụng lao động, người lao động; tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quyền của người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

 • Tư vấn một số quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi
 • Các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ, các quy định đối với lao động nữ mang thai, chế độ nghỉ thai sản.
 • Các trường hợp được phép sử dụng lao động chưa thành niên, những trường hợp cấm sử dụng lao động chưa thành niên.
 • Các quy định pháp luật về việc sử dụng lao động là người cao tuổi.
 • Tư vấn quy định pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc ở Việt Nam
 • Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: tư vấn các quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…
 • Người nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam: điều kiện tuyển dụng, làm việc tại Việt Nam, các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hỗ trợ thủ tục xin giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động…
 • Tư vấn các quy định pháp luật khác có liên quan đến lao động: lao động giúp việc nhà, các chế độ bảo hiểm y tế, bảo biểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, công đoàn….

Lĩnh vực tư vấn luật Lao Động là một trong những lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi. Những chuyên gia cao cấp của chúng tôi, với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng, Hà Nội Luật sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách hàng.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể:

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn