Điều chỉnh hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vàng miếng

Thông tư 03/2017/TT-NHNN ngày 06/06/2017 của Ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo Thông tư này:

Từ ngày 22/7/2017, thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng gồm có: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; Danh sách các địa điểm đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 năm liền kề trước đó.

Như vậy, so với trước đây, doanh nghiệp sẽ không còn phải nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 năm liền kề trước đó khi làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vàng miếng.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn