Quy định về điều kiện đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi:

Tôi muốn đầu tư một dự án ở HongKong muốn được xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài nhưng không biết điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài như thế nào. Mong luật sư tư vấn.

Trả lời:

Để được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thì nhà đầu tư cần đáp ứng được một trong các điều kiện sau được quy định tại luật Đầu tư năm 2014, cụ thể:

 

Điều 58. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật này.

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật này.

3. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này.

5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Vì bạn không nói rõ về dự án đầu tư nên chúng tôi không thể trả lời cho bạn dự án đầu tư của bạn có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hay không. Tuy nhiên, bạn đối chiếu dự án đầu tư của mình để biết có thuộc trường hợp được nêu trên hay không.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn