Điều kiện được bồi thường đất trồng cây lâu năm khi Nhà nước thu hồi?

Câu hỏi:

Đất gia đình tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng cây 20 năm và 50 năm từ năm 1994 đến năm 1997 có quy hoạch thu hồi đất của gia đình tôi làm chợ nên xã đã thu hồi và xóa một phần diện tích đất của gia đình tôi, nhưng không có xác nhận sửa đổi vì không có đền bù nên gia đình tôi đã đòi lại sổ đỏ và đất. Nên UBND xã đã đổi cho chúng tôi một mảnh đất khác sau đó gia đình tôi đã dựng nhà và ở ổn định trên mảnh đất đó. Nay chúng tôi xây nhà thì bị Uỷ ban nhân dân xã đến đình chỉ và nói rằng mảnh đất gia đình tôi đang ở thuộc đất ở nông thôn và đã giao cho hộ gia đình khác đứng tên, nhưng gia đình tôi vẫn còn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vậy gia đình tôi có bị thu hồi đất không và có được bồi thường không?

Trần Văn Phú – Hà Nam

 Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

"Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp."

Theo đó, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy đinh của Luật đất đai 2013 mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật đất đai, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai mà chưa được cấp.

Trong trường hợp của bạn, về mặt nguyên tắc khi gia đình bạn thuộc diện quy hoạch và bị thu hồi đất khi có đủ điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi vì mục đich phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì được bồi thường về đất theo quy định. Trường hợp đất bị thu hồi là đất nông nghiệp thì khi bồi thường gia đình bạn sẽ được bồi thường diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 Luật đất đai; Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật đất đai 2013 thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Do đó, khi gia đình bạn bị thu hồi đất nông nghiệp thì gia đình bạn sẽ được bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi. Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường phụ thuộc vào hạn mức giao đất nông nghiệp, phần diện tích vượt hạn mức thì gia đình bạn không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư. Như vây, khi loại đất mà gia đình bạn được bồi thường là đất nông nghiệp thì bạn phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở rồi mới xây dựng nhà ở trên đất đó được. Nếu chưa chuyển mục đích sử dụng đất mà gia đình bạn thực hiện việc xây dựng thì như thế là xây sử dụng đất trái mực đích, dó đó gia đình bạn có thể bị đình chỉ việc xây dựng và buộc tháo dỡ trả lại tình trạng ban đầu của đất.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn