ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 2020

         Với thời kỳ hội nhập kinh tế thì nhu cầu ra nước ngoài sinh sống, học tập hay thậm chí là nhu cầu việc làm như: xuất khẩu lao động đang phát triển mạnh mẽ, sẽ thật khó nếu chúng ta không biết thêm ít nhất một ngôn ngữ ngoài Tiếng Việt. Nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đó của người dân cả nước, có rất nhiều Trung tâm ngoại ngữ đã và đang được mở ra. Với bài viết này, Thuế và Luật Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết, cụ thể với các bạn về Điều kiện, trình tự thủ tục để thành lập Trung tâm ngoại ngữ nhé!

          Để thành lập Trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng 2 điều kiện là: thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ và thủ tục đăng ký để Trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục.

Thứ nhất là về điều kiện để được thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

Hiện nay theo Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CPđã bãi bỏ điều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ tuy nhiên Trung tâm ngoại ngữ muốn được cấp phép hoạt động vẫn phải đáp ứng điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CPvà  Khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CPnhư sau:

Điều kiện doanh nghiệp: Doanh nghiệp có ngành nghề hoạt động đào tạo. Lựa chọn mã ngành 8559 giáo dục khác chưa được phân vào đâu

- Điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung giảng dạy:

 Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Điều kiện về giáo viên:

  Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

Thứ hai là về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là công việc bắt buộc và cũng là điều kiện tiên quyết khi muốn thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Các bạn chỉ có thể thành lập Trung tâm ngoại ngữ nếu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Và trong phần mã ngành nghề các bạn cần phải có mã: 8559 giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Dạy ngoại ngữ)

(Các bạn có thể tham khảo các bài viết về Thành lập doanh nghiệp của Thuế và Luật Hà Nội hoặc liên hệ với HNL để được tư vấn cụ thể).

Bước 2: Soạn và nộp hồ sơ xin Giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ

1. Soạn hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo khoản 2 điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CPquy định hành phần hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

2. Nộp hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như trên đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

* Thẩm quyền thành lập Trung tâm ngoại ngữ

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

b) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

c) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

3. Soạn hồ sơ xin cấp phép hoạt động cho Trung tâm ngoại ngữ

Theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định thành phần như sau:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

 b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp; 
c) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

 d) Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học

4. Trình tự, thủ tục cho phép Trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như trên đến người có thẩm quyền;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

* Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;

Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

Trên đây, Thuế và Luật Hà Nội vừa hướng dẫn các Quý độc giả về ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 2020. Nếu vẫn còn thắc mắc, hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua:

-----------------------------------------------------

CÔNG TY LUẬT TNHH THUẾ VÀ LUẬT HÀ NỘI:

☎ 0917.157.698 - 052.234.8879 - (024) 22. 159.123 - 088.6927.108

🏠 Tầng 16 - Tòa nhà TNR - Vincom Center, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

📩 thuevaluathanoi@gmail.com

Xem thêm tại: https://www.hanoiluat.net/

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn