Điều kiện sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động

Câu hỏi:

Tôi có câu hỏi sau mong Luật sư tư vấn. Hiện chồng tôi đang làm ở một công ty điện cơ, hợp đồng lao động ghi công việc: chuyên viên kỹ thuật, mức lương hưởng hàng tháng: 9 triệu đồng và không xác định thời hạn. Nay lãnh đạo công ty nói do nhu cầu kinh doanh nên làm một phụ lục hợp đồng mới, công việc: cán bộ kiểm kê sản phẩm… với mức lương 7 triệu đồng/ tháng. Lãnh đạo công ty không thống báo trước sự việc này cho chông tôi mà đã đề nghị chồng tôi phải đồng ý ký vào hợp đồng lao động này luôn thì có đúng không? Quy định của pháp luật như thế nào đối với trường hợp của chồng tôi.

(Minh Anh – Hà Nội)

Trả lời

Tại Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

“Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết”.

Tại Điều 24 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về phụ lục hợp đồng như sau:

“Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực”.

Điều 21 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương như sau:

“Điều 21. Tiền lương

Tiền lương theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

2. Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.

3. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối”.

Trong trường hợp chồng bạn có ký phụ lục hợp đồng về mức lương và công việc mới thì vẫn được phép. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Việc công ty chồng bạn không báo trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung là sai với quy định của pháp luật.

1 BÌNH LUẬN

ĐỖ LAN

18/ 04/ 2018

Mong Luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục để được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (công ty mới thành lập ở KCN Long Giang, Huyện Tân Phước, Tiền Giang)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn