Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Câu hỏi:

Hiện nay, tôi đang làm việc tại một công ty cổ phần X và đang nắm giữ 8% cổ phần của công ty đó. Tôi đã làm việc cho công ty này được vài năm rồi nên tôi muốn trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty. Vậy, Luật sư tư vấn giúp tôi xem điều kiện để tôi trở thành thành viên hội đồng quản trị như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

"Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”

Như vậy, anh chỉ cần đáp ứng những điều kiện theo quy định pháp luật kể trên và những quy định tại Điều lệ công ty đó thì có thể trở thành thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần X.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn