Định giá sai giá trị tài sản góp vốn – Trách nhiệm thuộc về ai?

Câu hỏi:

Công ty tôi hiện tại có 4 thành viên. Khi thành lập công ty thì có 2 người tham gia góp vốn bằng tài sản là một chiếc ô tô 7 chỗ. Khi đó, chúng tôi định giá tài sản chiếc ô tô này là 450 triệu. Thế nhưng khi công ty gặp khó khăn, chúng tôi bán đi để trả nợ giá trị của chiếc xe chỉ được 350 triệu. Xin hỏi luật sư, số tiền chênh lệch đó ai sẽ bù vào, người góp vốn hay người định giá. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định thì:

Điều 37. Định giá tài sản góp vốn

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Theo đó, giá trị tài sản đã định giá là do đa số thành viên, cổ đông sáng lập định giá và có sự nhất trí hoặc do tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá và được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Như vậy, khi định giá giá trị tài sản sai, phần chênh lệch giữa giá trị thực và giá định giá sẽ do các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới góp thêm. Ngoài ra, họ còn phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do định giá sai giá trị tài sản chứ không phải người góp tài sản phải chịu phần chênh lệch đó.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn