Độ tuổi được đứng tên trên quyền sử dụng đất

Câu hỏi : Ông bà nội tôi cho riêng cháu (tức là con trai tôi mới 5 tuổi) thì có đứng tên quyền sử dụng đất được không?

Kết quả hình ảnh cho thừa kế đất

Trả lời :       Hiện nay, pháp luật về đất đai không có quy định về độ tuổi tối thiểu của cá nhân được đứng tên trên quyền sử dụng đất. Mặt khác, theo quy định tại Điều 16, 17 BLDS 2015:

          Điều 16. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Điều 17. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

1. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.

2. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.

3. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó”

          Như vậy, năng lực pháp luật dân sự của con người có từ khi người đó được sinh ra, bao gồm quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản. Vì vậy năng lực pháp luật dân sự của con trai của bạn mới 5 tuổi hoàn toàn được xác lập. Tuy nhiên năng lực hành vi dân sự cá nhân – khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự  (Điều 19, BLDS 2015) thì chưa được xác lập do “Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập thực hiện”. Vì vậy, hành vi nhận quyền sử dụng đất được cho cũng như hành vi tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của con trai bạn phải do người đại diện theo pháp luật thực hiện. Theo quy định của pháp luật dân sự, người đại điện theo pháp luật của con chưa thành niên là cha, mẹ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết:

Tel: 024.22159123

Hotline: 0983.653.843

Email: thuevaluathanoi@gmail.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn