Doanh nghiệp không được ủy thác tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh

Đây là một trong các nội dung đáng chú ý được ghi nhận tại Thông tư 11/2017/TT-BTC về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm nhập, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa có hiệu lực từ ngày 11/9/2017.

Theo đó, thương nhân không được phép ủy thác hoặc nhận ủy thác tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các danh mục sau:

  • Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Phụ lục III.
  • Danh mục hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Phụ lục IV.
  • Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Phụ lục V.

Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc các danh mục trên thực hiện theo các điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày 01.07.2016 của Chính phủ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn