Đòi lại đất bị lấn chiếm như thế nào?

Câu hỏi:

 Diện tích đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà tôi là120 m2. Tuy nhiên trên thực tế thì chỉ có không đến 100 m2, số đất còn lại là do hai bên nhà hàng xóm lấn sang. Bố tôi thường xuyên yêu cầu họ trả lại đất cho nhà chúng tôi thì họ khăng khăng bảo rằng đây là đất của nhà họ, nhưng tôi chắc chắn rằng họ có lấn sang nhà chúng tôi. Trong trường hợp thế này, tôi phải làm như thế nào để đòi lại đất và cơ quan nào sẽ giải quyết cho gia đình tôi?

(Trần Mạnh Hải – Phú Thọ)

Trả lời:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì gia đình bạn bị hai bên hàng xóm chiếm đất, bố bạn đã nhiều lần yêu cầu họ trả lại đất nhưng họ không thực hiện. Lúc này quyền và lợi ích hợp pháp của bố bạn đã bị xâm phạm theo đó bố bạn có quyền yêu cầu bên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính cũng đồng thời với yêu cầu dừng tháo dỡ công trình hoặc tiến hành yêu cầu bên đó tháo dỡ công trình xây dựng trái luật.

Căn cứ Điều 202 Luật đất đai 2013 quy định về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

"1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Do vậy, để đòi lại phần đất mà gia đình bạn bị lấn chiếm thì gia đình bạn gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp yêu cầu giải quyết. Trong trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Trong trường hợp hòa giải tại tại ủy ban nhân dân xã không thành mà gia đình bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa án nhân dân huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 203 như sau:

"1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;”

Như vậy tùy thuộc vào thiện chí của các bên mà việc giải quyết tranh chấp về việc lấn chiếm đất có thể giải quyết tại ủy ban nhân dân xã hoặc tòa án nhân dân huyện.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn