Đơn giản hóa thủ tục hành chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2017 ngày 18/08/2017 về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và môi trường. Theo đó, đơn giản hóa TTHC về đất đai nhóm các lĩnh vực:

  • Đăng ký Quyền sử dụng đất lần đầu;
  • Cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu;
  • Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất lần đầu;
  • Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất lần đầu mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng;
  • Đăng ký bổ sung tài sản vào GCN đã cấp;
  • Đăng ký đất đai lần đầu trường hợp đã giao đất để quản lý;
  • Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng trong dự án phát triển nhà ở.

Cụ thể: mẫu đơn  và tờ khai tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về hồ sơ địa chính sẽ có sự thay đổi theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho người khai hồ sơ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn