Đưa bảo hiểm nhân thọ vào khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN. Theo đó:

  • Từ ngày 01/02/2018, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động của doanh nghiệp nếu vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người thì được đưa vào khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN.
  • Đối với khoản chi bảo hiểm nhân thọ được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định (3 triệu đồng) còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

+ Hợp đồng lao động;

+ Thỏa ước lao động tập thể;

+ Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;

+ Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

( Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP không đề cập đến khoản chi này).

 

Xem thêm Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn