Dùng vốn góp của công ty để trả nợ, có được không

câu hỏi

Tôi có 10% phần góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên. Đợt vừa rồi tôi có làm thất thoát của công ty 690 triệu đồng. Xin hỏi luật sư, tôi có thể dùng số vốn góp đó để trả nợ được không? Nếu được thì tôi phải làm như thế nào?

Trả lời:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:

Điều 50. Quyền của thành viên

1. Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

6. Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty….

Theo đó, nếu pháp luật và Điều lệ công ty cho phép thì bạn có quyền dùng phần vốn góp của mình để trả nợ. Cũng theo luật này, tại điều 54 có quy định:

Điều 54. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:

a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này.

Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền sử dụng phần vốn góp để trả nợ, bạn có thể chào bán số vốn góp đó cho thành viên khác của công ty hoặc chuyển nhượng cho người khác không phải là thành viên công ty nếu số vốn góp chưa được bán hết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ


logo.jpg

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 8h đến 17h
Thứ 7: 9h đến 12h

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nhấc máy và gọi chúng tôi để được tư vấn